Wat gebeurt er bij een echtscheiding met uw levensverzekering?

Posted juli 25, 2014 by infomans in Overig

Ben je getrouwd in gemeenschap van goederen, en ga je scheiden? Dan betekent dat dat het gehele gezamenlijke vermogen verdeeld moet worden tussen jou en je (ex-)partner. Bij de vermogen behoren bankrekeningen maar ook pensioenen en levensverzekeringen.

Levensverzekering na scheiding

Na de scheiding is het niet zomaar mogelijk je levensverzekering stop te zetten, of van naam te wijzigen. Immers is de verzekering gekoppeld aan het leven van de polishouder. Dat soort polissen worden door banken en geldverstrekkers vaak als onderpand gebruikt voor uw woonhypotheek. Soms betekent dit dat je na je echtscheiding genoodzaakt bent de polis voort te zetten.

Levensverzekering afkopen na je echtscheiding

Soms is het mogelijk de levensverzekering waarop de hypotheek staat, af te kopen. De afkoopsom van de verzekering zou dan gedeeld kunnen worden samen met de inboedel, spaargeld en andere spullen en vermogen.

Afkopen levensverzekering na scheiding

als je van je contractuele verplichtingen en levensverzekering af wilt, kun je jezelf beter goed bedenken of je deze wilt afkopen. Daar kunnen immers hoge kosten mee gemoeid gaan. Dit geldt vooral voor de eerste jaren van de levensverzekering, waarin maandelijks veel extra kosten worden ingehouden op je premie. Denk aan onder andere administratie- en provisiekosten. Pas na zo’n vijf jaar reduceren de kosten en wordt de verzekering rendabel. Je krijgt in de eerste jaren na het afkopen dus aanzienlijk veel minder geld terug dan dat je hebt ingelegd.

Naast de extra maandelijkse kosten, krijg je ook te maken met de belastingdienst. Deze zal bij je aankloppen omdat er met de afkoping van de levensverzekering heffingsvrijstellingen worden verspeeld.

Het afkopen, verdelen of oversluiten van de levensverzekering dient te worden opgenomen in het echtscheidingsconvenant dat bij de scheiding wordt opgesteld. Lees meer over de vele overige financiële consequenties van een echtscheiding en leer over het convenant, de financiële gevolgen en de verdeling van vermogen en inboedel.