Welke verzekering heb ik nodig voor een tweedehands auto?

Posted april 27, 2015 by ginoversavel in Auto

Het antwoord op deze vraag hangt van een aantal factoren af.

Welke zijn factoren zijn dit?
Uw leeftijd, de leeftijd van de auto, de waarde van de auto en de vraag of u voor uw auto een lening hebt afgesloten.

Wanneer u als bestuurder jonger dan 26 jaar bent, dan is het aan te raden een auto te kopen die het liefst meer dan 4 jaar oud is. Als jonge bestuurder bent u namelijk in de meeste gevallen aangewezen op de BA autoverzekering. Jongeren betalen namelijk een forse premie voor hun verzekering.

Verder is de leeftijd van uw auto van belang.
Wanneer uw wagen tweedehands is, maar relatief jong is dan kunt u besluiten om een mini-omnium verzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt ook de schade veroorzaakt door factoren anders dan deelname aan het verkeer. Voorbeelden hiervan zijn schade veroorzaakt door brand, inbraak, diefstal, natuurkrachten, glasbreuk en dieren.
Voor een relatief jonge tweedehands auto kan dit een interessante verzekering zijn. Immers uw wagen vertegenwoordigt nog een behoorlijke waarde, die de moeite van het verzekeren waard is.
Mocht uw tweedehands al wat ouder zijn en in waarde daarom lager, dan is de BA autoverzekering een goede optie. Deze verzekering is vriendelijker in prijsstelling omdat alleen de schade van anderen vergoed wordt.

Mocht u een bijzondere tweedehands wagen gekocht hebben die misschien een aanzienlijk aantal jaren oud is, maar toch een behoorlijke waarde vertegenwoordigt (bijv. een oldtimer), dan kunt u besluiten om in plaats van een BA verzekering een mini-omnium af te sluiten ter dekking van eventuele schade.

In het geval u een lening voor uw wagen hebt moeten afsluiten, dan doet u er goed aan om deze zo goed mogelijk te verzekeren.
De reden hiervoor is, dat als u betrokken raakt bij een ongeval en uw auto als verloren moet worden beschouwd, er nog een restschuld voor de auto moet worden afgelost.
Een ruimere verzekering kan dit risico dekken.

In de meeste gevallen is de wettelijk verplichte BA autoverzekering de meest geschikte verzekering voor uw wagen. Dit is ook logisch omdat de waarde van tweedehands auto’s in de meeste gevallen laag is in verhouding tot de premie van de mini-omnium en de full-omnium verzekering.

Mochten er redenen zijn om uw wagen toch extra te verzekeren, dan is dit goed mogelijk door aanvullende verzekeringen af te sluiten.
Informeren en vergelijken van verzekeringen zal u helpen te bepalen welke verzekering u het best voor uw tweedehands auto kunt afsluiten.
Uiteindelijk bent u degene die bepaalt welke verzekering het best bij uw persoonlijke wensen en omstandigheden aansluit.